Hoe wordt u geïnformeerd?

Als u een opdracht tot incasso geeft voor een betaalrekening waarop de Overstapservice van kracht is en uw eigen bank neemt deel aan de Overstapservice, dan krijgt u een bericht met het verzoek tot wijziging van het rekeningnummer (IBAN) in het kader van de Overstapservice (Bericht Wijziging rekeningnummer). Zo ziet u direct dat het rekeningnummer van uw klant, zoals opgegeven in de door uw klant verstrekte machtiging, is gewijzigd met behulp van de Overstapservice. Het nieuwe rekeningnummer kunt u direct doorvoeren in uw administratie.

Administratie aanpassen
Na een bericht met het verzoek tot wijziging van het rekeningnummer moet u uiteraard zelf het rekeningnummer van uw klant veranderen in uw administratie. Wij adviseren u om wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren om twee redenen:

  1. u ontvangt gedurende 13 maanden bij elke incasso-opdracht ten laste van de oude rekening opnieuw een herinnering. Direct aanpassen en voortaan incasseren ten laste van het nieuwe rekeningnummer voorkomt dezelfde meldingen;
  2. na deze 13 maanden stopt het doorleiden van incasso-opdrachten van de oude naar de nieuwe rekening. Als u het rekeningnummer dan nog niet in uw administratie heeft veranderd, kunnen uw opdrachten worden geweigerd. Bijvoorbeeld omdat de oude rekening is opgeheven.