Incassanten

Op het moment dat uw klanten hun zakelijke of particuliere betaalrekening omzetten naar een rekening bij een andere bank, kunt u te maken krijgen met de Overstapservice. De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland en maakt het veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger.

De Overstapservice zorgt ervoor dat bijschrijvingen en incasso’s gedurende 13 maanden worden doorgeleid van een oude naar een nieuwe rekening. Voor u als incassant biedt dat een aantal voordelen:

  • Uw incasso-opdrachten ten laste van de oude betaalrekening van uw klant worden automatisch doorgeleid en direct afgeschreven van de nieuwe rekening.
  • Uw eigen bank informeert u namens uw klant automatisch over het gewijzigde rekeningnummer zodat u uw administratie snel kunt aanpassen.
  • U heeft geen nieuwe machtiging nodig om de incassobedragen te mogen afschrijven van de nieuwe rekening van uw klant.

Terugboeking incasso

Incasso-opdrachten ten laste van een rekening waarop de Overstapservice uitgevoerd is, zijn doorgeleid en dus afgeboekt van de nieuwe betaalrekening. Als uw klant een incasso bestrijdt en het bedrag terugvordert, stort de bank het bedrag terug op de nieuwe betaalrekening.

Bij reconciliatie moet u er daarom rekening mee houden dat de terugboeking heeft plaatsgevonden ten gunste van het nieuwe rekeningnummer. Direct aanpassen van een rekeningnummer na ontvangst van het bericht met het verzoek tot wijziging van het rekeningnummer in het kader van de Overstapservice, kan uw reconciliatie eenvoudiger maken. Door gebruik te maken van een betalingskenmerk kunt u de oorspronkelijke incasso-opdracht overigens altijd traceren.