Veelgestelde vragen

Algemeen

1. Kan ik ook gebruikmaken van de Overstapservice?

2. Ben ik verplicht om gebruik te maken van de Overstapservice als ik mijn betalingsverkeer wil omzetten naar een betaalrekening bij een andere bank?

3. Wat is het grote voordeel van de Overstapservice?

4. Welke banken doen mee aan de Overstapservice?

Voorwaarden

5. Is het nodig om gebruik te maken van de Overstapservice als ik mijn betalingsverkeer wil omzetten naar een betaalrekening bij een andere bank?

6. Gaat de Overstapservice direct in na inlevering van het ingevulde formulier?

Contracten en afspraken

7. Ik heb met mijn bank een aantal specifieke afspraken gemaakt over incassoblokkades en kredietfaciliteiten. Kan ik toch gebruikmaken van de Overstapservice?

Betaalrekening

8. Kan ik mijn oude betaalrekening aanhouden of wordt die opgeheven?

9. Moet ik mijn oude betaalrekening opheffen of doet mijn bank dat?

10. Kan ik gebruikmaken van de Overstapservice als ik rood sta op mijn huidige of nieuwe betaalrekening?

11. Er is toch nog een onverwachte betaling gedaan vanaf mijn oude betaalrekening. Daardoor sta ik rood op de oude betaalrekening. Wat moet ik nu doen?

12. Hoe lang duurt de Overstapservice? Kan ik die periode verlengen?

13. Ik heb twee betaalrekeningen die ik wil doorleiden naar één betaalrekening bij een andere bank. Is dit mogelijk met de Overstapservice?

14. Ik wil mijn huidige betaalrekening doorleiden naar twee nieuwe gezamenlijke rekeningen? Is dit mogelijk met de Overstapservice?

15. Kan ik met de Overstapservice mijn betaalrekening ook op een andere naam laten zetten?

16. Ik heb nog een tegoed staan op mijn oude betaalrekening. Wat gebeurt er met dat restant saldo?

17. Kan ik ook wijzigingen voor mijn andere bankproducten, zoals sparen, verzekeringen, effecten of hypotheken doorgeven via de Overstapservice?

Wie doet wat?

18. Moet ik zelf mijn werkgever en andere instanties die geld aan mij overmaken vertellen dat mijn rekeningnummer (IBAN) is gewijzigd?

19. Ik ontvang tegoeden uit het buitenland of betaal aan buitenlandse incassanten. Worden mijn relaties in het buitenland automatisch ingelicht over mijn nieuwe rekeningnummer (IBAN)?

20. Ik krijg bijschrijvingen van allerlei instanties en bedrijven. Moet ik die zelf op de hoogte brengen van mijn nieuwe rekeningnummer (IBAN)?

21. Ik heb machtigingen afgegeven aan een aantal bedrijven en instanties. Moet ik die zelf op de hoogte brengen van mijn nieuwe rekeningnummer (IBAN)?

22. Hoe weet ik of debiteuren of andere zakelijke relaties die geld naar mij overmaken het juiste rekeningnummer (IBAN) gebruiken?

23. Hoe weet ik of instanties die ik een machtiging heb verstrekt het juiste rekeningnummer (IBAN) gebruiken?

24. Gaan mijn periodieke overboekingen automatisch over naar de nieuwe betaalrekening?

25. Europese incasso’s van een buitenlandse incassant.

Tijdens de Overstapservice

26. Op mijn afschrift staat: ‘Overstapservice via (IBAN oude rekening)’. Wat betekent dit?

27. Worden tijdens de overstapperiode alle bedragen die naar mijn oude betaalrekening worden overgemaakt (dus bijschrijvingen), doorgestuurd naar de nieuwe betaalrekening?

28. Ik heb mijn oude betaalrekening niet opgeheven, en wil deze af en toe aanzuiveren. Hoe kan ik dat doen, zonder dat mijn bijschrijving direct wordt doorgeleid naar mijn nieuwe rekening?

29. Ik wil niet alle machtigingen die ik zelf heb afgegeven, meenemen naar de nieuwe rekening. Hoe beëindig ik deze?

30. Gaan mijn geagendeerde overboekingen automatisch over naar de nieuwe betaalrekening?

31. Van mijn oude betaalrekening mogen geen bedragen automatisch worden afgeschreven via een incasso. Wordt deze algehele incassoblokkade ook automatisch meegenomen naar de nieuwe betaalrekening?

32. Gaan mijn selectieve rekeningblokkades automatisch mee naar de nieuwe betaalrekening?

33. Gaan mijn rekeningen en documenten in FiNBOX automatisch mee naar mijn nieuwe betaalrekening?

34. Wat gebeurt er met de rente over het saldo van mijn oude betaalrekening dat ik nog tegoed heb van mijn oude bank?

35. Wat gebeurt er als iemand na 13 maanden nog geld overmaakt naar mijn oude betaalrekening?

36. Wat gebeurt er als iemand na 13 maanden toch via incasso geld wil incasseren van mijn oude betaalrekening?