Hoe werkt de Overstapservice?

In onderstaande animatie ziet u hoe de Overstapservice werkt. De gehele periode van aanvraag tot beëindiging van de Overstapservice wordt ook nog een keer stap voor stap in het schema onder de animatie uitgelegd.

In onderstaande schematische voorstelling klikt u op de cijfers voor meer informatie over de stappen in het overstapproces. Heeft u tijdens de Overstapservice toch nog vragen? Neem dan contact op met uw nieuwe bank.

(klik op een nummer in onderstaand plaatje voor informatie per tijdvak)

1. Aanvraag

U kunt de Overstapservice aanvragen bij uw nieuwe bank via een aanvraagformulier. U krijgt vervolgens bericht dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Een voorbeeld van een aanvraagformulier kunt u hier inzien.


2. Overzicht periodieke overboekingen

Nadat de Overstapservice in behandeling is genomen, ontvangt u van uw oude bank een overzicht van de beëindigde periodieke overboekingen en eventuele rekeningblokkades. Als het om een particuliere betaalrekening gaat dan ontvangt u binnen zeven werkdagen dit overzicht. Ook geeft uw oude bank u meer informatie over de gevolgen voor andere producten en diensten bij uw oude bank. Indien u bij uw oude bank geagendeerde betalingsopdrachten via elektronisch bankieren heeft opgevoerd wordt u geadviseerd om daar een uitdraai van te maken. U moet deze opdrachten zelf stoppen. U heeft zelf de keuze welke periodieke overboekingen en selectieve rekeningblokkades u vervolgens opvoert bij uw nieuwe bank.


3. Gebruik van producten van uw oude bank

U kunt passen, creditcards en andere producten van uw oude betaalrekening in ieder geval blijven gebruiken tot dat deze is opgeheven.


4. Ingangsdatum

Op het formulier heeft u aangegeven wanneer u de Overstapservice wilt laten ingaan. Die datum ligt minimaal 2 weken tot maximaal 3 maanden na de datum van aanvraag.


5. Gedurende de Overstapperiode


  • kunt u de handige kaarten in de brochure gebruiken om bedrijven en instellingen, zoals uw werkgever, te informeren;

  • worden bijschrijvingen op uw oude betaalrekening automatisch doorgeleid naar uw nieuwe betaalrekening;

  • worden betalingen waarvoor u een machtiging (incasso) hebt afgegeven rechtstreeks van uw nieuwe betaalrekening afgeschreven;

  • kunt u het oude rekeningnummer (IBAN) op acceptgiro’s veranderen met een pen in het nieuwe rekeningnummer (IBAN). De acceptgiro’s stuurt u naar uw nieuwe bank.


6. Bericht van uw bank

Na circa 12 maanden wordt u herinnerd aan de precieze einddatum van de Overstapservice. Controleer op uw rekeningoverzicht of alles inmiddels via uw nieuwe betaalrekening loopt.


7. Einde Overstapservice

Na 13 maanden stopt de Overstapservice. Bij- en afschrijvingen van uw oude betaalrekening worden na deze datum niet meer doorgeleid naar uw nieuwe betaalrekening. Wilt u de betaalrekening bij de oude bank opzeggen, neemt u hiervoor dan contact op met de oude bank.