Wat wordt voor u geregeld?

Als u gebruikmaakt van de Overstapservice profiteert u van de volgende diensten:

Automatisch doorleiden bijschrijvingen
Bijschrijvingen op uw oude betaalrekening, zoals salaris of uitkering, worden gedurende 13 maanden automatisch doorgeleid naar uw nieuwe betaalrekening.

Europese incasso
Betalingen op grond van een afgegeven machtiging (incasso) worden rechtstreeks van uw nieuwe betaalrekening afgeschreven. U hoeft de incassanten niet zelf te informeren, dat doet de Overstapservice voor u, nadat de incasso-opdracht is verwerkt.

Acceptgiro
Op acceptgiro’s mag u het oude rekeningnummer (IBAN) met een pen veranderen in het nieuwe rekeningnummer (IBAN). Daarna biedt u de acceptgiro aan bij uw nieuwe bank. Als u het rekeningnummer niet verandert, wordt het bedrag bij voldoende saldo afgeschreven van de oude rekening.

Periodieke overboekingen en rekeningblokkades
U krijgt van uw oude bank een overzicht van de opdrachten tot periodieke overboeking en eventuele selectieve rekeningblokkades die worden beëindigd. Dit overzicht kunt u gebruiken om periodieke overboekingen en rekeningblokkades voor uw nieuwe betaalrekening te regelen.

Afschrijving rente, aflossing of premies
Neemt u nog een aantal andere producten af van uw bank (of zijn concernonderdelen) zoals hypotheek- of verzekeringsproducten? De rente, aflossing en premies hiervoor worden automatisch van uw nieuwe betaalrekening afgeschreven. Uw oude bank informeert u over welke afschrijvingen voor u van toepassing zijn. Wilt u dit vooraf weten, neem dan contact op met uw oude bank.

Rekeningoverzicht
Op het rekeningoverzicht van uw nieuwe bank ziet u welke bij- en afschrijvingen via de Overstapservice zijn doorgeleid. Op uw rekeningoverzicht staat dan de volgende tekst: “Overstapservice via (IBAN oude rekening)”.

Beëindiging Overstapservice
Ongeveer een maand voor de beëindiging van de Overstapservice informeert uw bank u per brief over de precieze einddatum. Vanaf deze datum stopt de Overstapservice en worden bij- en afschrijvingen van uw oude rekening (IBAN) niet meer automatisch doorgeleid.

Overstapkaarten
Door gebruik te maken van de set overstapkaarten kunt u instanties eenvoudig informeren over uw nieuwe rekeningnummer. Deze kaarten vindt u in de brochure die u van uw nieuwe bank ontvangt bij aanvraag van de Overstapservice. De overstapkaarten zijn ook hier te downloaden.