Wat regelt u zelf?

De Overstapservice neemt u veel werk uit handen, maar er zijn nog enkele acties die u zelf moet ondernemen. Hieronder ziet u welke acties dat zijn.

Bestaande contracten
De Overstapservice heeft gevolgen voor enkele producten en diensten die niet onder de Overstapservice vallen. Neem contact op met uw oude bank om na te gaan welke bestaande contracten, lopende afspraken en overeenkomsten u met verschillende partijen heeft.

Aanvraag Overstapservice
De Overstapservice vraagt u aan bij uw nieuwe bank. Van de nieuwe bank ontvangt u een formulier Aanvraag Overstapservice. Hier kunt u een voorbeeld zien van dit formulier. Uw nieuwe bank helpt u bij het invullen van het formulier. Houd er rekening mee dat de ingangsdatum van de Overstapservice minimaal 2 weken na de aanvraag is. De nieuwe bank voert de Overstapservice uit in samenwerking met de oude bank.

Nieuwe bankproducten
Passen, creditcards, internetbankieren en andere producten voor de nieuwe betaalrekening vraagt u aan bij uw nieuwe bank. Neem daarvoor tijdig contact op met uw nieuwe bank. De producten van de oude bank, zoals de bankpas, kunt u blijven gebruiken tot het moment dat u de betaalrekening en andere producten bij de oude bank hebt opgezegd. U krijgt van uw oude bank binnen 7 werkdagen een bericht, waarin de gevolgen voor uw oude betaalrekening staan.

Betalingsopdrachten
Periodieke overboekingen die niet op het overzicht staan dat u van uw oude bank hebt ontvangen, moet u zelf bij uw oude bank stopzetten en opnieuw regelen met uw nieuwe bank. Dit geldt met name voor geagendeerde betalingsopdrachten die u via internetbankieren hebt geregeld. Maak voor het stopzetten een uitdraai van de opdrachten vanuit uw internetbankieren-omgeving, zodat u de informatie bij de hand heeft.

Rekeningblokkades
Rekeningblokkades die niet op het overzicht staan dat u van uw oude bank hebt ontvangen moet u zelf opnieuw regelen met uw nieuwe bank. Dit geldt met name voor rekeningblokkades die u via internetbankieren hebt geregeld. Maak vóór het stopzetten een uitdraai van de lijst rekeningblokkades in internetbankieren, zodat u de informatie bij de hand heeft.

Overzichten bij- en afschrijvingen
Indien u geen papieren rekeningafschriften ontvangt van uw oude bank maar de overzichten van uw bij- en afschrijvingen wel wilt behouden, dan kunt u ze het beste zelf opslaan op uw computer of uitprinten via uw internetbankier-omgeving. Informeer eventueel bij uw oude bank hoe u dit doet.

FiNBOX 
Maakt u gebruik van FiNBOX en heeft u rekeningen en/of documenten (zoals pensioenoverzichten) in uw FiNBOX staan? Zorg er dan voor dat u deze documenten voor het overstappen opslaat op uw computer of ze uitprint vanuit uw FiNBOX. U kunt bij uw oude bank informeren hoe u dit het beste kunt doen.

Informeren bedrijven en instellingen
De Overstapservice stopt na 13 maanden. Het is belangrijk dat u organisaties waarvan u betalingen ontvangt zelf informeert over uw nieuwe rekeningnummer (IBAN). Denk bijvoorbeeld aan uw salaris, pensioen of uitkering. In de brochure en op de documentatiepagina vindt u een set handige kaarten, waarmee u deze bedrijven en instellingen kunt informeren.

Europese incasso’s
Voor het doorleiden van Europese incasso’s moet de incassant gebruikmaken van een bank die aangesloten is op de Overstapservice. In het geval van bijvoorbeeld een buitenlandse incassant zult u deze zelf moeten informeren over uw nieuwe rekeningnummer (IBAN). Goede voorbeelden zijn Netflix, Spotify, Nintendo en andere buitenlandse incassanten. De meeste Nederlandse banken actief in het betalingsverkeer zijn in ieder geval aangesloten op de Overstapservice.

Controleer uw rekeningoverzicht
Controleer uw rekeningoverzicht uiterlijk een maand voor de einddatum. Vinden er toch nog bij- en afschrijvingen op uw oude betaalrekening plaats? Informeer dan de betalende of incasserende instantie over uw nieuwe rekeningnummer (IBAN). Het kan zijn dat de incassant aanvullende gegevens van u nodig heeft waarover uw bank niet beschikt. U kunt gebruikmaken van de overstapkaarten in de brochure.

Hier ziet u welke banken deelnemen aan de Overstapservice. U kunt bij uw nieuwe bank terecht voor vragen over de Overstapservice en het gebruik van producten en diensten bij de nieuwe bank.