Wat regelt u zelf?

De Overstapservice neemt u veel werk uit handen, maar er zijn ook zaken die u zelf moet regelen. Hieronder ziet u welke zaken dit zijn.

Bestaande (zakelijke) contracten
Informeer voordat u besluit gebruik te maken van de Overstapservice bij uw oude bank naar de gevolgen voor uw bestaande (zakelijke) contracten en andere lopende afspraken en overeenkomsten.

Betaalproducten
Zakelijke betaalproducten die u hebt afgesloten met uw bank zijn bankgebonden. Deze contracten gaan niet over met de Overstapservice. De nieuwe bank zal u begeleiden bij het aanvragen en afsluiten van nieuwe contracten en aanvullende producten en diensten. In de lijst onderaan deze pagina staan de betaalproducten die niet onder de Overstapservice vallen.

Zakelijke relaties informeren
Uw debiteuren en andere zakelijke relaties moet u zelf informeren over het gewijzigde rekeningnummer (IBAN). Betalingen op uw oude rekening worden alleen gedurende dertien maanden automatisch bijgeschreven op de nieuwe betaalrekening. Uitzondering hierop zijn betalingen die worden verricht via een zakelijk contract. Deze betalingen worden altijd bijgeschreven op het rekeningnummer (IBAN) dat in het contract staat dat u hebt afgesloten met uw bank. Als u de betalingen via een zakelijk contract wilt ontvangen op uw nieuwe betaalrekening, moet u een nieuw contract afsluiten met uw nieuwe bank. Debiteuren en andere zakelijke relaties hoeft u in dit kader niet te informeren over uw nieuwe rekeningnummer. Onderaan deze pagina ziet u de lijst van producten die niet onder de Overstapservice vallen.

Periodieke overboekingen en rekeningblokkades
Periodieke overboekingen die niet op het overzicht staan dat u van uw oude bank hebt ontvangen, beëindigt u zelf en regelt u opnieuw met uw nieuwe bank. Rekeningblokkades die niet op dit overzicht staan, moet u ook zelf doorgeven aan uw nieuwe bank. Dit geldt met name voor periodieke overboekingen en rekeningblokkades die u via internetbankieren hebt geregeld. Maak voor het stopzetten een uitdraai van deze gegevens zodat u de informatie bij de hand heeft.

Eigen administratie
Vergeet niet uw nieuwe rekeningnummer (IBAN) door te voeren in uw eigen administratie en op communicatiemiddelen zoals uw briefpapier of website.

Europese incasso
Er zijn twee Europese incassovarianten. De standaard Europese incasso die door zowel particuliere als zakelijke rekeninghouders wordt gebruikt en de zakelijke Europese incasso alleen voor zakelijke rekeninghouders. Voor het correct doorleiden van de zakelijke Europese incasso moet de nieuwe bank tijdig de zakelijke Europese incasso-machtiging registreren. Informeer bij uw nieuwe bank hoe u dit het beste kunt doen.
Voor het doorleiden van Europese incasso’s moet de incassant gebruikmaken van een bank die aangesloten is op de Overstapservice. In het geval van een buitenlandse incassant moet u deze zelf informeren over uw nieuwe rekeningnummer (IBAN).

Wat valt niet onder de Overstapservice?
Bijschrijvingen op het oude rekeningnummer (IBAN) op grond van zakelijke contracten vallen niet onder de Overstapservice en worden – indien op het moment van uitvoering het betreffende betaalproduct hieronder is opgenomen – niet bijgeschreven op het nieuwe rekeningnummer (IBAN):

  • Acceptgiro
  • Europese incasso
  • Maestro en V PAY
  • iDEAL

U kunt hier zien welke banken deelnemen aan de Overstapservice. U kunt bij uw nieuwe bank terecht voor vragen over de Overstapservice en het gebruik van producten en diensten bij de nieuwe bank.