Veelgestelde vragen

Algemeen

1. Ben ik verplicht om gebruik te maken van de Overstapservice als ik mijn betalingsverkeer wil omzetten naar een betaalrekening bij een andere bank?

2. Kan ik ook gebruikmaken van de Overstapservice?

3. Welke banken doen mee aan de Overstapservice?

Voorwaarden

4. Gaat de Overstapservice direct in na inlevering van het ingevulde formulier?

5. Kan ik gebruikmaken van de Overstapservice als ik rood sta op mijn huidige of nieuwe betaalrekening?

6. Kan ik mijn oude betaalrekening aanhouden of wordt die opgeheven?

7. Moet ik mijn oude betaalrekening opheffen of doet mijn bank dat?

Contracten en afspraken

8. Ik heb met mijn bank een aantal specifieke afspraken gemaakt over incassoblokkades – en kredietfaciliteiten. Kan ik toch gebruikmaken van de Overstapservice?

9. Ik heb bij mijn oude bank een Europees-incasso-, IBAN-Acceptgiro-, Maestro/V PAY en/of iDEAL-contract. Gaan die mee in de Overstapservice?

10. Moet ik contracten voor zakelijke betaalproducten zoals Europese incasso, IBAN-Acceptgiro, Maestro/V PAY en iDEAL bij mijn oude bank beëindigen voordat ik naar de nieuwe bank kan, of kan ik meerdere contracten tegelijk hebben?

11. Blijven de tarieven voor Maestro/V PAY en iDEAL gelijk bij de nieuwe bank?

12. Ik verstuur regelmatig IBAN-Acceptgiro’s. Zorgt de Overstapservice ervoor dat het rekeningnummer (IBAN) automatisch verandert?

13. Wat gebeurt er met storneringen op mijn oude (beëindigde) incassocontract?

14. Wat gebeurt er met de terugboeking als gevolg van een MOI (Melding Onterechte Incasso op mijn oude (beëindigde) incassocontract?

Betaalrekening

15. Hoe lang duurt de Overstapservice? Kan ik die periode verlengen?

16. Ik heb twee betaalrekeningen die ik wil omzetten naar één betaalrekening bij een andere bank. Is dit mogelijk met de Overstapservice?

17. Ik wil mijn huidige betaalrekening omzetten naar twee nieuwe gezamenlijke betaalrekeningen met behulp van de Overstapservice?

18. Kan ik met de Overstapservice mijn betaalrekening ook op een andere naam laten zetten of bijvoorbeeld namen van rekeninghouders of vertegenwoordigers toevoegen?

19. Mijn incassocontract op mijn oude betaalrekening blijft bestaan. Worden de door mij geïncasseerde bedragen, ook doorgeleid naar mijn nieuwe betaalrekening?

20. Worden Maestro/V PAY en iDEAL-transacties ook automatisch doorgeleid naar mijn nieuwe betaalrekening?

21. Ik heb nog een tegoed staan op mijn oude betaalrekening. Wat gebeurt er met dat restant saldo?

22. Kan ik ook wijzigingen met betrekking tot mijn andere bankzaken, zoals sparen, verzekeringen, effecten of hypotheken doorgeven via de Overstapservice?

Wie doet wat?

23. Ik heb machtigingen afgegeven aan een aantal bedrijven en instanties. Moet ik die zelf op de hoogte brengen van mijn nieuwe rekeningnummer (IBAN)?

24. Hoe weet ik of instanties die ik een machtiging heb verstrekt het juiste rekeningnummer (IBAN) gebruiken?

25. Gaan mijn periodieke overboekingen automatisch over naar de nieuwe betaalrekening?

26. Europese incasso’s van een buitenlandse incassant.

27. Moet ik zelf mijn debiteuren vertellen dat mijn rekeningnummer (IBAN) is gewijzigd?

28. Ik krijg bijschrijvingen van allerlei instanties en bedrijven. Moet ik die zelf op de hoogte brengen van mijn nieuwe rekeningnummer (IBAN)?

29. Hoe weet ik of debiteuren of andere zakelijke relaties die geld naar mij overmaken het juiste rekeningnummer (IBAN) gebruiken?

30. Zakelijke Europese incasso

Tijdens de Overstapservice

31. Gaan mijn geagendeerde overboekingen automatisch over naar de nieuwe betaalrekening?

32. Gaan mijn selectieve rekeningblokkades automatisch mee naar de nieuwe betaalrekening?

33. Wat gebeurt er als iemand na 13 maanden nog geld overmaakt naar mijn oude betaalrekening?

34. Op mijn afschrift staat: ‘Overstapservice via (IBAN oude rekening)’. Wat betekent dit?

35. Worden tijdens de overstapperiode alle bedragen die naar mijn oude betaalrekening worden overgemaakt (dus bijschrijvingen), doorgestuurd naar de nieuwe betaalrekening?

36. Ik heb mijn oude betaalrekening niet opgeheven en wil deze af en toe aanzuiveren. Hoe kan ik dat doen, zonder dat mijn bijschrijving direct wordt doorgeleid naar mijn nieuwe betaalrekening?

37. Ik wil niet alle machtigingen die ik zelf heb afgegeven, meenemen naar de nieuwe betaalrekening. Hoe beëindig ik deze?

38. Van mijn oude betaalrekening mogen geen bedragen automatisch worden afgeschreven via een Europese incasso. Wordt deze algehele incassoblokkade ook automatisch meegenomen naar de nieuwe betaalrekening?

39. Worden iDEAL-transacties ook automatisch doorgeleid naar mijn nieuwe betaalrekening?

40. Ik heb onlangs zelf een brief ontvangen van Equens of ING, waarin staat dat een van mijn debiteuren zijn rekeningnummer (IBAN) heeft gewijzigd. Wat moet ik nu doen?

41. Wat doe ik met IBAN-Acceptgiro’s van crediteuren die nog mijn oude rekeningnummer (IBAN) vermelden?

42. Ik heb met mijn oude creditcard nog betalingen verricht die nog niet zijn afgeschreven van mijn oude betaalrekening. Worden die automatisch van mijn nieuwe betaalrekening afgeschreven?

43. Wat gebeurt er met de rente over het saldo van mijn oude betaalrekening dat ik nog tegoed heb van mijn oude bank?

44. Wat gebeurt er als ik tijdens de Overstapperiode nogmaals besluit om van betaalrekening te veranderen?

45. Als ik mijn betaalpas of creditcard verlies tijdens de overstapperiode, moet ik dan beide betaalrekeningen blokkeren?

46. Wat gebeurt er als iemand na 13 maanden toch via incasso geld wil incasseren van mijn oude bankrekening?